Repertoire

 

You are my light 

Who is like You, o God 

Kyrie Eleison 

Amen (omdat Hij leeft) 

Let the redeemed 

That's a hallelujah 

Ik zal bij jou zijn 

Onze schuilplaats is God 

God, de Almachtige 

Let your light shine 

Jezus overwinnaar 

Stil 

Een toekomst vol van hoop (Sela) 

Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

Glorie heeft een naam (Sela) 

Goedheid van God  

Crown You with praise 

Wat een dag 

In het Licht (Sela) 

This Child, this King  

In the quiet, holy night  

Is He worthy  

Zoals je bent 

Liefde is de bron 

Kom tot Hem 

Lead me, Lord 

Uw grote trouw